Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Contract Money for Drafted Baseball Players (of Japan Professional Baseball) in 2013

The following shows "contract money", "salary", and "incentive" in terms of the drafted baseball players who were picked in 2013.

There are two tables, the first one is by Japanese Yen, the second table is by US$.

*a in the table means "round", *1 means "position". 

Team *a Name *1 Age Contract money (Yen)  Salary Incentive
Yomiuri Giants 1 Seiji Kobayashi C 24 100,000,000 15,000,000 50,000,000
  2 Ren Wada IF 18 60,000,000 7,200,000 0
  3 Kazuto Taguchi P 18 50,000,000 6,000,000 0
  4 Nobuyuki Okumura IF 18 40,000,000 5,400,000 0
  5 Kentaro Taira P 18 35,000,000 5,400,000 0
Hanshin Tigers 1 Yuta Iwasada P 22 100,000,000 15,000,000 50,000,000
  2 Shintaro Yokota OF 18 60,000,000 7,200,000 0
  3 Naomasa Yokawa IF 22 55,000,000 8,400,000 0
  4 Ryutaro Umeno C 22 50,000,000 8,400,000 0
  5 Shoya Yamamoto P 25 40,000,000 5,400,000 0
  6 Suguru Iwasaki P 22 30,000,000 6,600,000 0
Hiroshima Carp 1 Daichi Osera P 22 100,000,000 15,000,000 50,000,000
  2 Aren Kuri P 22 75,000,000 12,000,000 0
  3 Kosuke Tanaka IF 24 70,000,000 11,000,000 0
  4 Keita Nishihara P 25 50,000,000 8,000,000 0
  5 Yuta Nakamura P 18 30,000,000 4,600,000 0
Chunichi Dragons 1 Shota Suzuki P 18 80,000,000 7,200,000 0
  2 Katsuki Matayoshi P 23 60,000,000 8,400,000 0
  3 Iori Katsura C 22 50,000,000 8,000,000 0
  4 Takuma Achira P 21 45,000,000 9,000,000 0
  5 Daisuke Sobue P 26 40,000,000 12,000,000 0
  6 Takuto Fujisawa IF 23 35,000,000 10,000,000 0
DeNA Baystars 1 Yuta Kakita P 21 100,000,000 15,000,000 0
  2 Shingo Hirata P 24 75,000,000 12,000,000 0
  3 Hiroki Minei C 22 60,000,000 10,000,000 0
  4 Tomoya Mikami P 24 50,000,000 9,500,000 0
  5 Taiki Sekine OF 18 30,000,000 5,500,000 0
  6 Shun Yamashita P 22 27,000,000 7,200,000 0
Yakult Swallows 1 Toshihiro Sugiura P 21 100,000,000 15,000,000 50,000,000
  2 Naomichi Nishiura IF 22 70,000,000 12,000,000 0
  3 Ryo Akiyoshi P 24 60,000,000 12,000,000 0
  4 Keiji Iwahashi P 22 40,000,000 8,000,000 0
  5 Yuto Koyama P 18 25,000,000 4,800,000 0
  6 Ryota Fujii C 25 30,000,000 7,200,000 0
Rakuten Golden Eagles 1 Yuki Matsui P 18 100,000,000 15,000,000 0
  2 Yasuhito Uchida C 18 60,000,000 6,000,000 0
  3 Kodai Hamaya P 20 60,000,000 10,000,000 0
  4 Yuri Furukawa P 18 30,000,000 6,000,000 0
  5 Yusuke Nishimiya P 22 40,000,000 10,000,000 0
  6 Takaaki Yokoyama P 22 25,000,000 7,200,000 0
  7 Kazutomo Aihara P 24 25,000,000 7,200,000 0
  8 Susumu Aizawa P 26 25,000,000 7,200,000 0
  9 Ryuta Konno P 18 5,000,000 4,400,000 0
Seibu Lions 1 Tomoya Mori C 18 100,000,000 13,000,000 50,000,000
  2 Hotaka Yamakawa IF 22 70,000,000 12,000,000 0
  3 Takuya Toyoda P 26 60,000,000 12,000,000 0
  4 Kazuki Kaneko IF 18 40,000,000 6,000,000 0
  5 Takayuki Yamaguchi P 24 35,000,000 10,000,000 0
  6 Masatoshi Okada C 24 40,000,000 10,000,000 0
  7 Kentaro Fukukura P 22 10,000,000 7,000,000 0
Lotte Marines 1 Ayumu Ishikawa P 25 100,000,000 15,000,000 50,000,000
  2 Yuta Yoshida C 22 70,000,000 13,000,000 0
  3 Ryo Miki IF 22 60,000,000 12,000,000 0
  4 Shohei Yoshihara P 24 60,000,000 12,000,000 0
  5 Seiya Inoue IF 24 50,000,000 12,000,000 0
  6 Kota Futaki P 18 20,000,000 5,000,000 0
Softbank Hawks 1 Ren Kajiya P 22 90,000,000 15,000,000 0
  2 Yuito Mori P 22 70,000,000 12,000,000 0
  3 Ken Okamoto P 21 60,000,000 12,000,000 0
  4 Seiji Uebayashi OF 18 40,000,000 5,000,000 0
Orix Buffaloes 1 Kazumasa Yoshida P 24 100,000,000 15,000,000 50,000,000
  2 Daiki Tomei P 24 80,000,000 12,000,000 0
  3 Kenya Wakatsuki C 18 50,000,000 6,000,000 0
  4 Satoshi Sonobe IF 18 40,000,000 5,500,000 0
  5 Yuto Yoshida OF 18 35,000,000 5,000,000 0
  6 Kyo Okunami IF 18 25,000,000 5,000,000 0
  7 Kento Shibata P 24 15,000,000 6,000,000 0
  8 Satoshi Oyama P 25 20,000,000 7,000,000 0
Nippon-ham Fighters 1 Ryo Watanabe IF 18 75,000,000 6,800,000 0
  2 Hiroshi Urano P 24 80,000,000 9,400,000 0
  3 Hitomi Oka IF 22 60,000,000 8,400,000 0
  4 Hirotoshi Takanashi P 22 40,000,000 7,800,000 0
  5 Masashi Kanehira P 22 38,000,000 7,800,000 0
  6 Akihiro Hakumura P 22 30,000,000 7,500,000 0
  7 Ryosuke Kishisato OF 18 20,000,000 4,500,000 0
  8 Ryo Ishikawa C 18 15,000,000 4,500,000 0

 

Team *a Name *1 Age Contract Money $ Salary $ Incentive $
Yomiuri Giants 1 Seiji Kobayashi C 24 970,874 145,631 485,437
  2 Ren Wada IF 18 582,524 69,903 0
  3 Kazuto Taguchi P 18 485,437 58,252 0
  4 Nobuyuki Okumura IF 18 388,350 52,427 0
  5 Kentaro Taira P 18 339,806 52,427 0
Hanshin Tigers 1 Yuta Iwasada P 22 970,874 145,631 485,437
  2 Shintaro Yokota OF 18 582,524 69,903 0
  3 Naomasa Yokawa IF 22 533,981 81,553 0
  4 Ryutaro Umeno C 22 485,437 81,553 0
  5 Shoya Yamamoto P 25 388,350 52,427 0
  6 Suguru Iwasaki P 22 291,262 64,078 0
Hiroshima Carp 1 Daichi Osera P 22 970,874 145,631 485,437
  2 Aren Kuri P 22 728,155 116,505 0
  3 Kosuke Tanaka IF 24 679,612 106,796 0
  4 Keita Nishihara P 25 485,437 77,670 0
  5 Yuta Nakamura P 18 291,262 44,660 0
Chunichi Dragons 1 Shota Suzuki P 18 776,699 69,903 0
  2 Katsuki Matayoshi P 23 582,524 81,553 0
  3 Iori Katsura C 22 485,437 77,670 0
  4 Takuma Achira P 21 436,893 87,379 0
  5 Daisuke Sobue P 26 388,350 116,505 0
  6 Takuto Fujisawa IF 23 339,806 97,087 0
DeNA Baystars 1 Yuta Kakita P 21 970,874 145,631 0
  2 Shingo Hirata P 24 728,155 116,505 0
  3 Hiroki Minei C 22 582,524 97,087 0
  4 Tomoya Mikami P 24 485,437 92,233 0
  5 Taiki Sekine OF 18 291,262 53,398 0
  6 Shun Yamashita P 22 262,136 69,903 0
Yakult Swallows 1 Toshihiro Sugiura P 21 970,874 145,631 485,437
  2 Naomichi Nishiura IF 22 679,612 116,505 0
  3 Ryo Akiyoshi P 24 582,524 116,505 0
  4 Keiji Iwahashi P 22 388,350 77,670 0
  5 Yuto Koyama P 18 242,718 46,602 0
  6 Ryota Fujii C 25 291,262 69,903 0
Rakuten Golden Eagles 1 Yuki Matsui P 18 970,874 145,631 0
  2 Yasuhito Uchida C 18 582,524 58,252 0
  3 Kodai Hamaya P 20 582,524 97,087 0
  4 Yuri Furukawa P 18 291,262 58,252 0
  5 Yusuke Nishimiya P 22 388,350 97,087 0
  6 Takaaki Yokoyama P 22 242,718 69,903 0
  7 Kazutomo Aihara P 24 242,718 69,903 0
  8 Susumu Aizawa P 26 242,718 69,903 0
  9 Ryuta Konno P 18 48,544 42,718 0
Seibu Lions 1 Tomoya Mori C 18 970,874 126,214 485,437
  2 Hotaka Yamakawa IF 22 679,612 116,505 0
  3 Takuya Toyoda P 26 582,524 116,505 0
  4 Kazuki Kaneko IF 18 388,350 58,252 0
  5 Takayuki Yamaguchi P 24 339,806 97,087 0
  6 Masatoshi Okada C 24 388,350 97,087 0
  7 Kentaro Fukukura P 22 97,087 67,961 0
Lotte Marines 1 Ayumu Ishikawa P 25 970,874 145,631 485,437
  2 Yuta Yoshida C 22 679,612 126,214 0
  3 Ryo Miki IF 22 582,524 116,505 0
  4 Shohei Yoshihara P 24 582,524 116,505 0
  5 Seiya Inoue IF 24 485,437 116,505 0
  6 Kota Futaki P 18 194,175 48,544 0
Softbank Hawks 1 Ren Kajiya P 22 873,786 145,631 0
  2 Yuito Mori P 22 679,612 116,505 0
  3 Ken Okamoto P 21 582,524 116,505 0
  4 Seiji Uebayashi OF 18 388,350 48,544 0
Orix Buffaloes 1 Kazumasa Yoshida P 24 970,874 145,631 485,437
  2 Daiki Tomei P 24 776,699 116,505 0
  3 Kenya Wakatsuki C 18 485,437 58,252 0
  4 Satoshi Sonobe IF 18 388,350 53,398 0
  5 Yuto Yoshida OF 18 339,806 48,544 0
  6 Kyo Okunami IF 18 242,718 48,544 0
  7 Kento Shibata P 24 145,631 58,252 0
  8 Satoshi Oyama P 25 194,175 67,961 0
Nippon-ham Fighters 1 Ryo Watanabe IF 18 728,155 66,019 0
  2 Hiroshi Urano P 24 776,699 91,262 0
  3 Hitomi Oka IF 22 582,524 81,553 0
  4 Hirotoshi Takanashi P 22 388,350 75,728 0
  5 Masashi Kanehira P 22 368,932 75,728 0
  6 Akihiro Hakumura P 22 291,262 72,816 0
  7 Ryosuke Kishisato OF 18 194,175 43,689 0
  8 Ryo Ishikawa C 18 145,631 43,689 0

Source is Nikkansports Com.

Below: Giants catcher Kobayashi, who was picked at the first round.

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.