Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of NPB Yomiuri Giants Players in 2017

The following table shows annual salaries of Yomiuri Giants players in 2017.

No. Player Salary, Yen $ Ero Pos. Age
6 Sakamoto, Hayato 350,000,000 3,206,000 2,986,900 IF 28
47 Yamaguchi, Tetsuya 320,000,000 2,931,200 2,730,880 P 33
2 Yoh, Daikan 300,000,000 2,748,000 2,560,200 OF 30
10 Abe, Shinnosuke 260,000,000 2,381,600 2,218,840 IF 38
11 Cruz, Luis 240,000,000 2,198,400 2,048,160 IF 33
39 Mikolas, Miles 240,000,000 2,198,400 2,048,160 P 28
19 Sugano, Tomoyuki 230,000,000 2,106,800 1,962,820 P 27
20 Mathieson, Scott 230,000,000 2,106,800 1,962,820 P 33
7 Chono, Hisayoshi 225,000,000 2,061,000 1,920,150 OF 32
25 Murata, Shuichi 220,000,000 2,015,200 1,877,480 IF 36
26 Utsumi, Tetsuya 200,000,000 1,832,000 1,706,800 P 34
42 Yamaguchi, Shun 200,000,000 1,832,000 1,706,800 P 29
33 McGehee, Casey 193,000,000 1,767,880 1,647,062 IF 34
5 Jones, Garrett 160,000,000 1,465,600 1,365,440 OF 35
15 Sawamura, Hirokazu 150,000,000 1,374,000 1,280,100 P 29
13 Morifuku, Masahiko 133,330,000 1,221,303 1,137,838 P 30
44 Caminero, Arquimedes 132,000,000 1,209,120 1,126,488 P 29
21 Yoshikawa, Mitsuo 95,000,000 870,200 810,730 P 29
35 Nishimura, Kentaro 78,000,000 714,480 665,652 P 31
17 Otake, Kan 70,000,000 641,200 597,380 P 33
8 Kataoka, Yasuyuki 60,000,000 549,600 512,040 IF 34
9 Kamei, Yoshiyuki 50,000,000 458,000 426,700 OF 34
18 Sugiuchi, Toshiya 50,000,000 458,000 426,700 P 36
22 Kobayashi, Seiji 50,000,000 458,000 426,700 C 27
90 Taguchi, Kazuto 50,000,000 458,000 426,700 P 21
23 Aikawa, Ryoji 45,000,000 412,200 384,030 C 40
37 Tahara, Seiji 45,000,000 412,200 384,030 P 27
27 Sanematsu, Kazunari 37,000,000 338,920 315,758 C 36
54 Takagi, Hayato 37,000,000 338,920 315,758 P 27
32 Hashimoto, Itaru 29,000,000 265,640 247,486 OF 26
58 Tateoka, Soichiro 29,000,000 265,640 247,486 OF 26
00 Terauchi, Takayuki 28,000,000 256,480 238,952 IF 33
30 Miyaguni, Ryosuke 27,000,000 247,320 230,418 P 25
50 Tone, Chiaki 25,000,000 229,000 213,350 P 24
31 Matsumoto, Tetsuya 24,000,000 219,840 204,816 OF 32
12 Wakiya, Ryota 21,600,000 197,856 184,334 IF 35
51 Donoue, Takehiro 20,000,000 183,200 170,680 OF 31
68 Yoshikawa, Daiki 17,000,000 155,720 145,078 IF 24
45 Imamura, Nobutaka 16,000,000 146,560 136,544 P 23
0 Yoshikawa, Naoki 15,000,000 137,400 128,010 IF 22
43 Shigenobu, Shinnosuke 14,000,000 128,240 119,476 OF 24
61 Nakai, Daisuke 14,000,000 128,240 119,476 IF 27
56 Yamamoto, Yasuhiro 12,800,000 117,248 109,235 IF 23
28 Hatake, Seishu 12,000,000 109,920 102,408 P 22
36 Sakurai, Toshiki 12,000,000 109,920 102,408 P 23
38 Okamoto, Kazuma 12,000,000 109,920 102,408 IF 20
62 Egarashi, Yuki 11,100,000 101,676 94,727 P 30
40 Tanioka, Tappei 10,000,000 91,600 85,340 P 21
48 Ikeda, Shun 10,000,000 91,600 85,340 P 24
49 Ishikawa, Shingo 10,000,000 91,600 85,340 OF 23
57 Fujimura, Daisuke 10,000,000 91,600 85,340 IF 27
60 Inui, Masahiro 9,500,000 87,020 81,073 P 28
65 Tsuji, Harutomo 9,000,000 82,440 76,806 IF 22
66 Kita, Atsushi 8,700,000 79,692 74,246 OF 28
91 Nakagawa, Kota 8,400,000 76,944 71,686 P 23
52 Usami, Shingo 8,000,000 73,280 68,272 C 23
97 Liao, Jen-Lei 8,000,000 73,280 68,272 P 23
67 Wada, Ren 7,800,000 71,448 66,565 P 21
69 Matsuzaki, Takuya 7,200,000 65,952 61,445 C 25
94 Kawano, Genki 6,700,000 61,372 57,178 C 25
95 Kiyashiki, Masato 6,200,000 56,792 52,911 C 25
46 Yonahara, Hirotaka 6,100,000 55,876 52,057 P 19
59 Kakizawa, Takahiro 5,500,000 50,380 46,937 OF 22
93 Tatsumi, Daisuke 5,500,000 50,380 46,937 P 19
53 Takata, Hosei 5,000,000 45,800 42,670 P 18
96 Hasegawa, Jun 5,000,000 45,800 42,670 P 25
64 Oe, Ryusei 4,800,000 43,968 40,963 P 18
92 Shinohara, Shimpei 3,100,000 28,396 26,455 P 26
             

Source is Pro-Yakyu Senshu Data Meikan 2017, Takarajima sha. プロ野球選手データ名鑑 2017、宝島社

GIANTS 2017 新化 (YOMIURI SPECIAL 107) IF, Sakamoto

Related Topics

Other Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.