Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of J.League Oita Trinita Players in 2021

The following list shows the annual salaries of J.League Oita Trinita players in 2021.

No. Name Age Pos. Salary, Yen Euro
20 Shun NAGASAWA 32 FW 30,000,000 231,000
6 Yuki KOBAYASHI 32 MF 20,000,000 154,000
11 Hokuto SHIMODA 29 MF 20,000,000 154,000
3 Yuto MISAO 29 DF 17,000,000 130,900
1 Shun TAKAGI 31 GK 14,000,000 107,800
10 Naoki NOMURA 29 MF 14,000,000 107,800
23 Kaoru TAKAYAMA 32 MF 14,000,000 107,800
7 Rei MATSUMOTO 33 MF 13,000,000 100,100
8 Yamato MACHIDA 31 MF 13,000,000 100,100
15 Yuta KOIDE 26 DF 12,000,000 92,400
2 Yuki KAGAWA 28 DF 10,000,000 77,000
4 Keisuke SAKA 25 DF 10,000,000 77,000
16 Arata WATANABE 25 FW 10,000,000 77,000
25 Seigo KOBAYASHI 27 MF 10,000,000 77,000
5 Kenta FUKUMORI 26 DF 9,000,000 69,300
13 Kohei ISA 29 FW 9,000,000 69,300
22 William POPP 26 GK 9,000,000 69,300
41 Ryosuke TONE 29 DF 9,000,000 69,300
9 Yuya TAKAZAWA 24 FW 8,000,000 61,600
19 Katsunori UEEBISU 24 DF 8,000,000 61,600
26 Hayato KUROSAKI 24 DF 8,000,000 61,600
40 Yushi HASEGAWA 24 MF 7,000,000 53,900
44 Shun YOSHIDA 24 GK 7,000,000 53,900
49 Kento HANEDA 23 DF 7,000,000 53,900
38 Keita TAKAHATA 20 MF 6,000,000 46,200
17 Kenta INOUE 22 MF 4,600,000 35,420
18 Kazuki FUJIMOTO 22 FW 4,600,000 35,420
24 Konosuke NISHIKAWA 18 GK 4,000,000 30,800
43 Masaki YUMIBA 18 MF 4,000,000 30,800
           

Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

大分トリニータ 最新情報

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.