Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of J.League Sagan Tosu Players in 2021

The following list shows the annual salaries of J.League Sagan Tosu players in 2021.

No. Name Age Pos. Salary, Yen Euro
25 Chikeluba Ofoedu 28 FW 25,000,000 192,500
33 Ismael Dunga 28 FW 25,000,000 192,500
3 Carlos Eduardo Bendini Giusti 27 DF 20,000,000 154,000
20 HWANG Seok Ho 31 DF 20,000,000 154,000
40 PARK Il Gyu 31 GK 20,000,000 154,000
11 Yohei TOYODA 35 FW 15,000,000 115,500
14 Yoshiki TAKAHASHI 35 MF 15,000,000 115,500
1 Tatsuya MORITA 30 GK 13,000,000 100,100
50 RYANG Yong Gi 39 MF 13,000,000 100,100
6 Yuto UCHIDA 25 DF 12,000,000 92,400
22 Tomoya KOYAMATSU 25 MF 12,000,000 92,400
44 Keiya SENTO 26 MF 12,000,000 92,400
15 Noriyoshi SAKAI 28 MF 10,000,000 77,000
32 Yosuke YUZAWA 30 MF 10,000,000 77,000
4 Toshio SHIMAKAWA 30 MF 9,000,000 69,300
30 Masaya TASHIRO 27 DF 8,000,000 61,600
41 Daiki MATSUOKA 19 MF 8,000,000 61,600
8 Daichi HAYASHI 23 FW 7,000,000 53,900
9 Keita YAMASHITA 24 FW 7,000,000 53,900
10 Yuta HIGUCHI 24 MF 7,000,000 53,900
18 Ryo WADA 25 FW 7,000,000 53,900
19 Kaisei ISHII 20 FW 7,000,000 53,900
24 Nanasei IINO 24 MF 7,000,000 53,900
23 Fuchi HONDA 19 MF 5,000,000 38,500
28 Koki IMAKAKE 22 DF 4,600,000 35,420
31 Ayumu OHATA 19 DF 4,600,000 35,420
39 Daisuke MATSUMOTO 22 DF 4,600,000 35,420
12 Yosei ITAHASHI 19 GK 4,000,000 30,800
21 KIM Minho 21 GK 4,000,000 30,800
26 Reoto KODAMA 18 FW 4,000,000 30,800
27 Ryunosuke SAGARA 18 MF 4,000,000 30,800
           

 Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

サガン鳥栖 最新情報

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.