Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of J.League Sanfrecce Hiroshima Players in 2017

The following list shows the annual salaries of J.League Sanfrecce Hiroshima players in 2017.

No. Player Salary, Yen $ Euro Age Pos.
6 Toshihiro AOYAMA 70,000,000 641,200 597,380 31 MF
33 Tsukasa SHIOTANI 50,000,000 458,000 426,700 28 DF
44 ANDERSON LOPES 50,000,000 458,000 426,700 23 FW
4 Hiroki MIZUMOTO 45,000,000 412,200 384,030 31 DF
8 Kazuyuki MORISAKI 45,000,000 412,200 384,030 36 MF
1 Takuto HAYASHI 40,000,000 366,400 341,360 34 GK
5 Kazuhiko CHIBA 40,000,000 366,400 341,360 31 DF
14 Mihael MIKIC 40,000,000 366,400 341,360 37 MF
18 Yoshifumi KASHIWA 40,000,000 366,400 341,360 29 MF
30 Kosei SHIBASAKI 40,000,000 366,400 341,360 32 MF
50 Masato KUDO 40,000,000 366,400 341,360 27 FW
10 FELIPE SILVA 35,000,000 320,600 298,690 26 MF
16 Kohei SHIMIZU 27,000,000 247,320 230,418 28 MF
19 Sho SASAKI 25,000,000 229,000 213,350 27 DF
7 Yusuke CHAJIMA 20,000,000 183,200 170,680 25 MF
31 Takumi MIYAYOSHI 20,000,000 183,200 170,680 24 FW
15 Sho INAGAKI 15,000,000 137,400 128,010 25 MF
28 Takuya MARUTANI 15,000,000 137,400 128,010 27 MF
34 Hirotsugu NAKABAYASHI 15,000,000 137,400 128,010 31 GK
22 Yusuke MINAGAWA 12,000,000 109,920 102,408 25 FW
2 Yuki NOGAMI 10,000,000 91,600 85,340 26 DF
3 Soya TAKAHASHI 7,000,000 64,120 59,738 21 DF
21 Ryotaro HIRONAGA 6,000,000 54,960 51,204 27 GK
24 Yoichi NAGANUMA 4,800,000 43,968 40,963 20 MF
26 Yasumasa KAWASAKI 4,800,000 43,968 40,963 24 DF
29 Tsukasa MORISHIMA 4,800,000 43,968 40,963 20 MF
25 Osamu Henry IYOHA 3,800,000 34,808 32,429 18 DF
32 Taishi MATSUMOTO 3,800,000 34,808 32,429 18 MF
             

Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

サンフレッチェ広島 最新情報

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.