Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of J.League Kawasaki Frontale Players, 2015

Kawasaki Frontale is a professional football club. The following list shows annual salaries of Kawasaki Frontale players in 2015. The team captain Kengo Nakamura and the last season's top scorer Yoshito Okubo take the highest salaries this season.

No. Player Age Pos. Salary (yen) $ Euro UK £
13 Yoshito Okubo 32 FW 100,000,000 834,400 780,400 551,500
14 Kengo Nakamura 34 MF 100,000,000 834,400 780,400 551,500
10 Renato Ribeiro Calixto 26 FW 50,000,000 417,200 390,200 275,750
3 Makoto Kakuda 31 DF 30,000,000 250,320 234,120 165,450
18 Elsinho (*) 25 DF 30,000,000 250,320 234,120 165,450
4 Yusuke Igawa 32 DF 20,000,000 166,880 156,080 110,300
6 Masaki Yamamoto 27 MF 20,000,000 166,880 156,080 110,300
8 Takanobu Komiyama 30 DF 20,000,000 166,880 156,080 110,300
11 Yu Kobayashi 27 FW 20,000,000 166,880 156,080 110,300
5 Shogo Taniguchi 23 MF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
7 Koji Hashimoto 29 MF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
9 Kenyu Sugimoto 22 FW 15,000,000 125,160 117,060 82,725
23 Kyohei Noborizato 24 DF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
16 Ryota Oshima 22 MF 12,000,000 100,128 93,648 66,180
21 Yohei Nishibe 34 GK 11,000,000 91,784 85,844 60,665
15 Takayuki Funayama 28 FW 10,000,000 83,440 78,040 55,150
19 Kentaro Moriya 26 MF 10,000,000 83,440 78,040 55,150
2 Yuki Saneto 26 DF 9,000,000 75,096 70,236 49,635
1 Kenya Matsui 29 GK 8,000,000 66,752 62,432 44,120
17 Yuto Takeoka 28 DF 8,000,000 66,752 62,432 44,120
24 Shunsuke Ando 24 GK 6,000,000 50,064 46,824 33,090
25 Kyotaro Yamakoshi 24 DF 6,000,000 50,064 46,824 33,090
20 Shintaro Kurumaya 23 DF 4,800,000 40,051 37,459 26,472
22 Yoshihiro Nakano 22 MF 4,800,000 40,051 37,459 26,472
26 Koji Miyoshi 18 MF 4,800,000 40,051 37,459 26,472
27 An Byong-Jun 24 FW 4,800,000 40,051 37,459 26,472
28 Ko Itakura 18 DF 4,800,000 40,051 37,459 26,472
30 Shota Arai 26 GK 4,800,000 40,051 37,459 26,472

* : Full name of Elsinho is Elson Ferreira de Souza.

Source is Sakamane.

www.soccer-money.net/team/in_team.php

川崎フロンターレ 最新情報

川崎フロンターレ 最新情報

 

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.