Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.

Salaries of J.League Sagan Tosu Players, 2015

Sagan Tosu is a professional football club based in Tosu city in Saga prefecture. 

The following list shows annual salaries of Sagan Tosu players in 2015.

No. Player Age Pos. Salary (yen) $ Euro UK £
11 Yohei Toyoda 30 FW 80,000,000 667,520 624,320 441,200
10 Kim Min-Woo 25 MF 45,000,000 375,480 351,180 248,175
33 Akihiro Hayashi 28 GK 45,000,000 375,480 351,180 248,175
8 Kota Mizunuma 25 MF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
9 Baek Sung-Dong 23 MF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
14 Naoyuki Fujita 27 MF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
15 Ryuhei Niwa 29 DF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
22 Kei Ikeda 28 FW 15,000,000 125,160 117,060 82,725
23 Yutaka Yoshida 25 DF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
29 Hiroyuki Taniguchi 29 MF 15,000,000 125,160 117,060 82,725
28 Yoshiki Takahashi 30 MF 14,000,000 116,816 109,256 77,210
36 Naoya Kikuchi 30 DF 13,000,000 108,472 101,452 71,695
25 Ryota Hayasaka 29 MF 12,000,000 100,128 93,648 66,180
4 Teruaki Kobayashi 35 DF 11,000,000 91,784 85,844 60,665
6 Tomotaka Okamoto 24 MF 10,000,000 83,440 78,040 55,150
3 Keita Isozaki 34 DF 9,000,000 75,096 70,236 49,635
1 Taku Akahoshi 31 GK 8,000,000 66,752 62,432 44,120
20 Minoru Suganuma 30 MF 8,000,000 66,752 62,432 44,120
5 Kim Min-Hyeok 23 DF 7,000,000 58,408 54,628 38,605
16 Choi Sung-Keun 23 MF 7,000,000 58,408 54,628 38,605
18 Koki Kiyotake 24 MF 5,800,000 48,395 45,263 31,987
12 Tatsuro Okuda 26 GK 4,800,000 40,051 37,459 26,472
19 Ryogo Yamazaki 22 FW 4,800,000 40,051 37,459 26,472
21 Eisuke Fujishima 23 GK 4,800,000 40,051 37,459 26,472
30 Akito Fukuta 23 MF 4,800,000 40,051 37,459 26,472
31 Ryosuke Tamura 20 FW 4,800,000 40,051 37,459 26,472
24 Daichi Kamada 18 MF 3,600,000 30,038 28,094 19,854
26 Shuto Hira 20 FW 3,600,000 30,038 28,094 19,854
27 Shuhei Sasahara 18 DF 3,600,000 30,038 28,094 19,854

Source is Sakamane. www.soccer-money.net/team/in_team.php

サガン鳥栖 最新情報

サガン鳥栖 最新情報

 

Related Topics

Table of Contents of Statistics/Rankings/Graphs is here.